"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blog mest en fosfaat: wat moet er dit jaar nog gebeuren?

Mest uitrijden mag dit jaar niet meer. Het staat dus vast hoeveel meststoffen zijn aangewend dit jaar. Toch is het verstandig om te bekijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn.

1. Dier- en fosfaatrechten

Het is raadzaam tijdig te bekijken of de gemiddelde dieraantallen passen binnen de beschikbare pluimvee-, varkens- en fosfaatrechten. De tijd wordt al erg kort om nog bij te sturen in de gemiddelde omvang van de veestapel. In de praktijk zien we dat veel melkveehouders meer vee hebben gehouden dan op basis van de beschikbare fosfaatrechten zou mogen. Er zijn verschillende scenario’s om binnen de toegekende referentie te komen.

Kopen

De prijs van fosfaatrechten is in de loop van het jaar alleen maar gestegen. Dat is verklaarbaar door de grote vraag en het geringe aanbod. De financierbaarheid is op vele bedrijven een probleem, zeker omdat banken vast houden aan een streng aflos-regime.

Leasen

Ook als fosfaatrechten tijdelijk worden overgeschreven wordt er 20% korting toegepast. Dat is een groot nadeel van leasen. Bovendien is het aanbod van leaserechten eveneens zeer gering. Leasen is maatwerk.

Koeien/jongvee opruimen

Omdat bovenstaande opties niet voor iedereen een oplossing bieden, is er voor een groot aantal veehouders nog maar één optie over: minder dieren houden. Denk er aan dat een hogere productie per koe een hogere excretienorm tot gevolg kan hebben. Voor zowel de mestboekhouding als voor de fosfaatrechten moet er gerekend worden met de geproduceerde melk per koe, niet alleen de geleverde melk.
Elke koe die je in het eerste halfjaar boven het gemiddelde hebt gehad, moet je in de tweede helft van het jaar beneden het gemiddelde zitten. En we zitten nu al in oktober, dus is het zaak snel in actie te komen! De tijd dringt.

2. Afvoer mest

Aanwenden van mest is dit jaar niet meer mogelijk. Afvoer van mest kan nog zinvol zijn als u nog niet voldoende mest heeft afgevoerd en/of er onvoldoende mestopslagcapaciteit aanwezig is. Daarnaast kan het zinvol zijn als u nog niet voldaan heeft aan de mestverwerkingsplicht.

RVO wijzigt geregeld haar standpunt over de waardering van de mestvoorraden. Het is goed om hier rekening mee te houden voordat het jaar voorbij is:

  • Als u elk jaar mest (gedeeltelijk) bemonsterd afvoert dan moet u in de eindvoorraad rekening met de analyseresultaten van het huidige jaar;
  • Als u dit jaar de mest wel bemonsterd afvoert en vorig jaar niet, dan moet u dit jaar voor zowel de begin- als de eindvoorraad nog rekenen met forfaits;
  • Als u dit jaar geen mest bemonsterd afvoert, maar vorig jaar wel, dan moet u rekening met de analyseresultaten (begin en eindvoorraad) van vorig jaar;
  • Als u zowel dit jaar als vorig jaar geen mest hebt afgevoerd dient u te rekening met forfaits (begin- en eindvoorraad).

Afvoer mest naar mestverwerking

Overschotbedrijven zullen moeten kijken of er voldoende mest is afgezet naar de mestverwerking (incl. export) of dat er voldoende mest is afgezet via één van de uitzonderingen (bijv. afzet in de regio). Let er daarbij op dat de juiste opmerkingscodes zijn gebruikt op de vervoersbewijzen, zodat de RVO.nl weet dat er sprake is van mestverwerking. Houd ook rekening met niet realistische hoge gehalten. Wanneer onvoldoende mest is verwerkt, is het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst een alternatief voor afvoer naar een mestverwerker. De verwerkingsplicht wordt dan tegen vergoeding overgedragen aan een andere veehouder.

3. Fosfaatverrekening

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men zich aanmelden voor fosfaatverrekening. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanmelding moet vóór 1 januari 2022 plaatsvinden;
  • De verrekening geldt alleen voor bouwland;
  • De maximale overschrijding is 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Bij een grotere overschrijding kan geen fosfaatverrekening worden toegepast;
  • Het teveel aan fosfaat moet volgend jaar gecompenseerd worden.

Boschland denkt mee!

Als u wilt sparren over genoemde mogelijkheden of over andere zaken uw agrarisch bedrijf betreffende geldt: de adviseurs van Boschland accountants en adviseurs denken graag met u mee. Neem contact op met teamfoodenagri@boschland.nl of bel 0575- 461391.

Herman Vrielink
agrarisch bedrijfsadviseur

Bron: Wed, 20 Oct 2021 10:17:59 +0100

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?