"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Consultatie lijst winterteelten

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn extra maatregelen opgenomen om de uitspoeling van nitraat op zand- en lössgrond te beperken. Eén van de maatregelen is dat op alle bouwlandpercelen een vanggewas geteeld moet worden. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde winterteelten. Daaronder vallen meerjarige teelten, gewassen die pas laat kunnen worden geoogst en gewassen met een bewezen hoge stikstofbenutting in het najaar. Er wordt gestimuleerd om het vanggewas voor 1 oktober in te zaaien: bij een latere inzaai vindt er een korting plaats op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar. Het vanggewas mag niet voor 1 februari worden vernietigd.

Onlangs heeft het ministerie van LNV een conceptlijst met winterteelten gepubliceerd, die tot 18 november a.s. ter consultatie ligt. Gedurende die periode kan eenieder een reactie op de lijst indienen, wat nog tot aanpassing kan leiden. Op de lijst met winterteelten staan onder meer: suiker- en voederbieten (alleen late oogst), wintergranen, tweedejaars plant- en pootuien, lelies, tulpen en zetmeelaardappelen (vroegheidsklasse 6,5), en ook meerjarige teelten als asperges, fruitbomen, gras en vaste planten. De volledige lijst is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lijsten/b1.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 01-11-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?