"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Bedrijven kunnen in 2021 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie). De voorwaarden zijn vrijwel ongewijzigd. Een derogatievergunning aanvragen is mogelijk tot en met 31 januari 2021.

Hoogte derogatie

Bij derogatie wordt de gebruiksnorm voor dierlijke mest verhoogd van 170 naar 230 kg voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kg. De hogere norm geldt alleen voor graasdierenmest.

Voorwaarden toepassing derogatie

 1. Van 15 mei tot en met 15 september wordt in elk geval 80% van de landbouwgrond (onafgebroken) gebruikt als grasland. Grasland dat vernieuwd wordt, telt ook mee.
 2. Wanneer grasland gescheurd of vernietigd wordt voor maïsteelt op zand- en lössgrond, moet gerekend worden met een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond (scheurmonster).
 3. Wanneer na 31 mei grasland wordt gescheurd voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond, moet gerekend worden met een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm per ha die gescheurd is.
 4. De opgaven aanvullende gegevens 2020 en 2021 moeten tijdig, d.w.z. voor 1 februari 2021 resp. 1 februari 2022, worden ingestuurd. 
 5. Er moet uiterlijk 31 januari 2021 een bemestingsplan opgesteld worden, onder meer gebaseerd op actuele grondmonsters. Het grondmonster mag op 1 februari 2021 niet ouder zijn dan vier jaar.
 6. Er wordt geen fosfaatkunstmest gebruikt op het bedrijf.
 7. Men stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 8. Men houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen. Dit betreft o.a. de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode en de aan- en afvoer van meststoffen. Houdt men zich hier niet aan, dan vervalt de derogatie automatisch.
 9. Op klei- en veengrond mag alleen mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester als de buitentemperatuur 20 °C of lager is.
 10. Deelnemers aan derogatie kunnen niet mee doen aan de vrijstelling bovengronds uitrijden.
 11. De derogatievergunning 2020 is niet ingetrokken door RVO vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden.

Aanvragen en kosten derogatievergunning 2021

De derogatievergunning voor 2021 kan tot en met 31 januari 2021 aangevraagd worden via Mijn dossier bij de RVO. Voor het aanvragen moet men direct € 50 leges betalen, of via iDeal of via een betaalverzoek.

Let op: Het betaalverzoek voor de betaling van de leges ontvangt men in Mijn dossier en niet met de post.

Daarnaast worden aan het eind van het jaar kosten voor het monitoren van milieueffecten in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal hectares landbouwgrond. Deze kosten worden wel automatisch van de rekening van de derogatiedeelnemer afgeschreven.

Bron: Overig | publicatie | 06-01-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?