"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Boschland accountants en adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (direct of indirect) die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Er kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze site verstrekte informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Boschland accountants en adviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boschland accountants en adviseurs.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Boschland accountants en adviseurs geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Op al onze diensten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30051560.

© 2023, Boschland accountants en adviseurs

× Hoe kunnen we je helpen?