"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot basis- en vergroeningsbetaling

In de maand juni bestond de mogelijkheid een voorschot aan te vragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Landbouwers, die daar geen gebruik van hebben gemaakt, kunnen in de periode van 4 tot en met 24 augustus 2021 alsnog een voorschot aanvragen. De minister van LNV biedt deze extra mogelijkheid in verband met de watersnoodramp in Limburg. Uit een oogpunt van rechtsongelijkheid geldt de regeling voor alle landbouwers.

Aanvraag en hoogte voorschot

Landbouwers kunnen in de periode 4 tot en met 24 augustus 2021 een voorschot aanvragen voor zover men hiervan nog geen gebruik heeft gemaakt in de eerste aanvraagperiode (8 t/m 28 juni 2021). Het voorschot bedraagt € 300 per voor uitbetaling opgegeven subsidiabele hectare en wordt gemaximeerd door het aantal betalingsrechten waarover de landbouwer volgens de registratie bij de RVO.nl op 15 mei 2021 beschikt. Betalingsrechten die in 2021 zijn aangevraagd uit de nationale reserve blijven buiten beschouwing. Een voorschot lager dan € 400 wordt niet uitbetaald.

De-minimissteun

Onderdeel van het aanvraagformulier is een verkorte de-minimisverklaring. Hiermee verklaart de landbouwer dat het door de voorschotbetaling genoten rentevoordeel en eventueel andere de-minimissteun binnen de maximale ruimte van de de-minimis van € 20.000 zal blijven, gerekend over drie boekjaren.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 28-07-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?