"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Maatregelen ruggenteelten worden geschrapt

De minister van LNV heeft besloten de verplichting om bij ruggenteelten op klei- en lössgronden maatregelen te nemen tegen afspoeling niet in werking te laten treden. Een meerderheid van de Tweede Kamer had haar verzocht deze maatregel te schrappen, omdat bijvoorbeeld de mechanische onkruidbestrijding onmogelijk wordt gemaakt (terwijl dit juist een van de doelstellingen is in de geïntegreerde teelt) en de selectie van pootgoed, ook met mechanische ondersteuning bij de teelt van pootaardappelen onmogelijk wordt.

Omdat het gewijzigde Besluit gebruik meststoffen reeds gepubliceerd is, is het op dit moment niet mogelijk het besluit aan te passen en dus ook niet mogelijk een artikel  te schrappen. De minister zal daarom in het Koninklijk besluit tot inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit bepalen dat artikel 8b van het Besluit gebruik meststoffen niet in werking treedt. Dit betekent dat landbouwers op klei- en lössgronden niet verplicht zijn drempels tussen ruggen, of één van de andere opties daarvoor, toe te passen om afspoeling van meststoffen te voorkomen.

Deze maatregel was voorzien in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het nemen van maatregelen om afspoeling van nutriënten te beperken blijft volgens de minister onverkort van belang. Zij zal dit dan ook opnieuw bezien bij het opstellen van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn ten behoeve van de verantwoordelijkheden in het kader van de waterkwaliteit. Het zou dan volgens haar met het oog op de invulling van het zevende actieprogramma behulpzaam zijn als de sector hiervoor het komende groeiseizoen zelf vrijwillig maatregelen treft. Hierbij kunnen landbouwers gebruik maken van reeds opgedane kennis en ervaring via bijvoorbeeld het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | besluit | 03-02-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?