"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onzekerheid rond intern salderen

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland kan grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid voor veehouderijbedrijven om intern te salderen met behulp van emissiereducerende technieken. Het ging in die zaak om een melkveehouder in de provincie Friesland die een natuurvergunning aanvroeg voor een nieuwe stal. In deze stal zou in een stalsysteem met een emissiearme vloer worden geïnvesteerd, waardoor ondanks de toename van het aantal dieren de ammoniakemissie en -depositie niet zouden toenemen. Een milieuvereniging wees op een CBS-rapport, waarin betwijfeld wordt of emissiearme systemen in de praktijk wel de reductie van ammoniakemissie behalen zoals genoemd in de Regeling ammoniak en veehouderij.

De rechter oordeelde dat een hoge mate van zekerheid moet worden verkregen dat een project (in dit geval de nieuwe stal) geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden (lees: niet leidt tot een hogere stikstofdepositie). Gezien de twijfel over de emissiefactor van de emissiearme vloer was het niet zeker of het vergunde project niet tot meer emissie (en daarmee depositie) zou leiden. De rechter vernietigde daarom de door de provincie verleende natuurvergunning.

Bedrijven, die op basis van intern salderen het aantal dieren willen uitbreiden, zullen door de uitspraak moeten onderbouwen dat de ammoniakreductie door emissiereducerende technieken ook daadwerkelijk behaald wordt. Alternatief is gebruik te maken van extern salderen door ‘ammoniakrechten’ over te nemen van stoppende boeren.

Waarschijnlijk gaat de provincie Friesland in beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank. Naar verwachting zal het tot volgend jaar duren voordat de Raad van State uitspraak doet.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | 16-03-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?