"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

De minister van LNV trekt de komende jaren bijna € 1,5 miljard uit voor twee maatregelen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof, namelijk de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv) en de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO). Het doel van beide regelingen is om de kwaliteit van natuurgebieden te vergroten door de stikstofuitstoot van veehouderijen terug te dringen en daarmee de stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura2000-gebieden blijvend te verminderen. 

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

De Lbv is een generieke landelijke subsidieregeling, waarbij bedrijven vrijwillig tegen een vaste vergoeding een of meerdere bedrijfslocaties kunnen sluiten. Voor deelname komen in aanmerking melkvee-, varkens- en pluimveehouders met een veehouderijlocatie die ten minste een zeker niveau van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige en overbelaste Natura2000-gebieden veroorzaakt. Deze drempelwaarde moet nog worden vastgesteld. De regeling wordt opengesteld in twee tranches: een eerste tranche van € 720 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 en een tweede tranche van € 250 miljoen in de eerste helft van 2025. 

Maatregel Gerichte Opkoop (MGO)

De MGO is een regeling die gericht is op de opkoop van piekbelasters: veehouderijen die een stikstofdepositie veroorzaken van gemiddeld minimaal 2 mol stikstof per hectare per jaar op alle hectares stikstofgevoelige natuur gelegen binnen een afstand van 10 kilometer. Naast melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven komen hiervoor ook kalveren- en geitenhouderijen in aanmerking. De provincies voeren de regeling uit en selecteren de bedrijven. De eerste tranche van de MGO is eind vorig jaar opengesteld. Het is de bedoeling de tweede tranche eind 2021 open te stellen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 01-09-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?