"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overgangsregeling grondmonsters

Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van kracht voor zowel grasland als bouwland. Voor bestaande grondmonsters bestond een overgangsregeling, waarover veel onduidelijkheid was. Het ministerie van LNV heeft onlangs een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd, welke tot en met 8 januari 2021 ter consultatie ligt. Hierin is de overgangsregeling verder uitgewerkt.

Overgangsregeling grondmonsters

Hoofdregel is dat op percelen, waarvan via de Gecombineerde opgave een melding van de fosfaattoestand is gedaan op grond van een analyserapport dat vóór 1 januari 2021 is opgesteld, het recht met betrekking tot de fosfaattoestand en de fosfaatgebruiksnormen van toepassing is, zoals dat gold tot en met 31 december 2020. Voorwaarde blijft dat de analyse niet ouder is dan vier jaar.

Consultatie en inwerkingtreding

De wijziging ligt tot en met 8 januari 2021 ter inzage. De regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 16-12-2020

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?