"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Patrick over de belangrijkste wijzigingen Prinsjesdag

Het zijn turbulente tijden. De coronacrisis is nog (net) niet voorbij, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en een zeer hoge inflatie die we niet meer gewend zijn.
Onze ogen zijn dan ook op het kabinet gericht voor een houvast in deze onrustige tijden.

Belastingverhogingen
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de belastingen worden verlaagd vanwege de verlaging van de belasting op arbeid. Dit is echter met name een compensatie voor de lagere inkomens. Het belastingplan 2023 staat voor de ondernemer en de DGA juist in het teken van belastingverhogingen.

Gebruikelijk loon DGA
Het loon van de DGA zal gaan stijgen waardoor de te betalen inkomstenbelasting voor de DGA toeneemt. Het kabinet heeft namelijk het voornemen om de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de DGA af te schaffen.

Bij het vaststellen van de hoogte van het gebruikelijk loon kan de meest vergelijkbare dienstbetrekking gebruikt worden. Daarbij kan het loon op minimaal 75% hiervan worden vastgesteld en geldt een doelmatigheidsmarge van 25%. Voorgesteld wordt om deze doelmatigheidsmarge af te schaffen.

Aanmerkelijk belang (box 2)
Het box 2 tarief voor kleinere ondernemers daalt, terwijl er voor grotere ondernemers een fikse stijging van het tarief aankomt. Per 1 januari 2024 worden namelijk twee tariefschijven in box 2 geïntroduceerd. De eerste € 67.000 zal belast worden tegen een tarief van 24,5%, inkomen boven de € 67.000 tegen een tarief van 31% (tarief 2022 en 2023 26,9%). Afhankelijk van uw situatie kan het voordelig zijn om uw dividenduitkering te vervroegen of juist uit te stellen.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting zal voor bijna alle MKB-ondernemers stijgen. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 naar € 200.000, bovendien stijgt het tarief in de eerste schijf van 15% naar 19%. Het tarief in de tweede schijf blijft gelijk (25,8%). Het is daarom aan te bevelen om de huidige ondernemingsstructuur nog eens tegen het licht te houden.

Zelfstandigenaftrek
De aftrekposten voor IB-ondernemers worden steeds verder afgebouwd waardoor de te betalen inkomstenbelasting stijgt. De zelfstandigenaftrek (2022: € 6.310) zal de komende jaren stapsgewijs fors worden verlaagd naar uiteindelijk slechts € 900 in 2027. De startersaftrek (€ 2.123) blijft ongewijzigd.

Fiscale Oudedagsreserve
Per 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve niet meer worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve kan op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Onbelaste reiskostenvergoeding
Door de hoge brandstofprijzen is de huidige onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per km allang niet meer kostendekkend. Per 1 januari 2023 wordt deze verhoogd tot € 0,21 per km en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per km. Het is raadzaam om bij de aanschaf van een nieuwe auto een goede afweging te maken of u deze auto zakelijk of privé aanschaft.

Middelingsregeling
Belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens gaan erop achteruit. De middelingsregeling wordt namelijk per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld betreft de jaren 2022, 2023 en 2024.

Bedrijfsopvolgingsregeling
De bedrijfsopvolgingsregeling in haar huidige vorm lijkt geen lang leven meer te hebben, aangezien er nu plannen worden uitgewerkt om deze regeling te versoberen. Mocht u van plan zijn om uw onderneming over te dragen aan uw kinderen, dan is het verstandig hier niet te lang meer mee te wachten.

Kortom
Het houvast voor de ondernemer en de DGA is niet het baken in deze woelige zee om op te koersen. Erg jammer want juist in deze tijd hebben we rust en stabiliteit nodig.
Daarom heb je een organisatie nodig die wel naast je staat als ondernemer en DGA. Niet voor niks varen wij onder vlag van “Ondernemerskompas” en zijn we onbescheiden om te zeggen “Wij weten de weg”. Bel of mail ons om het zelf te ervaren.

Patrick Kuster
Bedrijfsadviseur

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?