"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Rechtbank wijst handhavend optreden tegen PAS-melder af

Wanneer bedrijven zich niet houden aan de (milieu)regels, kunnen belanghebbenden een verzoek tot handhaving indienen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal in de regel handhavend moeten optreden, tenzij er concreet zicht bestaat op legalisering of als handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot daarmee te dienen belangen.

Milieuverenigingen dienen de laatste tijd regelmatig verzoeken tot handhaving in bij de provincie ten aanzien van PAS-melders. In een dergelijke zaak oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag onlangs dat de provincie mocht afzien van handhaving bij een varkenshouder.

De rechter oordeelde dat de varkenshouder niet beschikte over de vereiste natuurvergunning. Er was sprake van een overtreding. De provincie was bevoegd hiertegen handhavend op te treden. Maar in dit geval was handhavend optreden onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen (voorkomen verdere achteruitgang van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden). De rechter nam in dit oordeel mee dat de PAS-melder in 2015 een geldige melding had gedaan, dat de overheid de intentie heeft PAS-meldingen te legaliseren (vastgelegd in de Wet stikstof), dat de provincie verwachtte begin 2022 voldoende stikstofruimte beschikbaar te zullen hebben om een natuurvergunning te kunnen verlenen en dat daarbij voorrang zou worden gegeven aan PAS-melders die in een handhavingstraject zitten. Verder was niet in geschil dat de betreffende PAS-melder tijdig alle informatie bij RVO.nl had aangeleverd om zijn verzoek tot legalisering te beoordelen. Naar alle waarschijnlijkheid zou de PAS-melder begin 2022 een natuurvergunning krijgen, waarmee de overtreding wordt beëindigd. De rechtbank nam in haar oordeel ook mee dat handhaving grote gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van de varkenshouder.

Het is dus in ieder geval belangrijk dat PAS-melders hun gegevens hebben aangeleverd bij RVO.nl om legalisatie van de melding mogelijk te maken. Bent u een PAS-melder en heeft u dit nog niet gedaan, lever de benodigde gegevens dan zo spoedig mogelijk aan bij RVO.nl.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | 21-07-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?