"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stikstof- en fosfaatexcretie veehouderij onder plafonds

De totale fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel liggen onder de plafonds. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2020. De definitieve cijfers volgen in juni van dit jaar.

De stikstofexcretie door de melkveehouderij is met 10 miljoen kg stikstof toegenomen ten opzichte van 2019 en ligt bijna 3% boven het sectorplafond. De stijging van deze excretie wordt voornamelijk verklaard door een toename van het aantal melkkoeien en jongvee, verminderde beschikbaarheid van snijmaïs door afname van het maïsareaal en een grotere voederbehoefte van melkkoeien door de toegenomen melkproductie per koe. De minister van LNV vindt de ontwikkeling van de stikstofexcretie in de melkveehouderij zorgelijk en vindt dat bijgestuurd moet worden. Zij roept sectorpartijen op om hiertoe voortvarend maatregelen te treffen.

Aantal fosfaatrechten in de markt
Per 1 februari 2021 zijn er 85,4 miljoen fosfaatrechten in de markt, waarvan er 84,7 miljoen in gebruik zijn bij de melkveehouderij. Daarmee is het aantal rechten van de melkveehouderij gedaald tot onder het fosfaatproductieplafond van deze sector (84,9 miljoen kg), maar het totale aantal fosfaatrechten (inclusief fosfaatrechten bij de vleesveehouderij) nog niet. Deze daling is gerealiseerd door de afroming bij overdrachten. Het aantal fosfaatrechten in de markt is nog aan verandering onderhevig. Zo kan het aantal rechten weer toenemen als gevolg van uitspraken in juridische procedures. Ook kunnen rechten die nu in gebruik zijn door de vleesveehouderij worden verkocht aan de melkveehouderij. Vanwege deze onzekerheden blijft het afromingspercentage 20%. Op weg naar openstelling van de fosfaatbank heeft de minister besloten de afgeroomde rechten niet langer door te halen, maar deze in de fosfaatbank te plaatsen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 24-02-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?