"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie

De procedure om tot een nieuwe derogatiebeschikking te komen is nog niet afgerond. De minister van LNV verwacht dat pas in de eerste helft van september een conceptderogatiebeschikking bekend zal worden. Het proces is gericht op behandeling van deze beschikking in het geplande Nitraatcomité op 15 september 2022. De lidstaten zullen dan stemmen over een voorstel van de Europese Commissie.

Het is volgens de minister gebleken dat het opnieuw verkrijgen van een derogatie voor het gebruik van graasdiermest geen vanzelfsprekendheid is. Tijdens de besprekingen met de Europese Commissie heeft Nederland ingezet op de volgende drie kernvoorwaarden:

  1. Het verkrijgen van een beschikking voor vier jaar.
  2. De omvang van derogatie voor 2022 op hetzelfde niveau houden als de afgelopen jaren.
  3. Streven naar een derogatie zonder directe interventies vanuit de Europese Commissie in gebiedsgerichte aanpak gedurende de looptijd van de beschikking.

De Europese Commissie plaatst de derogatieverlening uitdrukkelijk in het licht van de transitie van de landbouw en de impact daarvan op het landelijk gebied door het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Tegen deze achtergrond verwacht de minister dat de Commissie aan het Nitraatcomité een conceptderogatiebeschikking zal voorleggen voor de periode 2022-2025, die significant anders zal zijn.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 19-07-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?