"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Werkwijze

U vindt bij Boschland accountants en adviseurs betrokken sparringpartners met hart voor de Nederlandse ondernemer. Proactief geven we adviezen voor de onderneming, maar ook voor uw privé. Want wij praten graag met u over cijfers en geld, maar er is zoveel meer in het leven. Daarom lopen wij weleens spontaan bij u binnen. Om te horen hoe het met u gaat, uw ambities en wat er in uw onderneming speelt.

Onze accountants en adviseurs zijn altijd op de hoogte van de recente ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en administratief gebied. Onze werkwijze is erop gericht u optimaal te laten profiteren van onze kennis. En veelzijdigheid is onze troef. Dus of het nu gaat om belastingen, automatisering van de boekhouding, HR, fiscale jurisprudentie, managementtools of juridisch advies. Wij zijn er in alles op gericht u een comfortabele financiële dienstverlening te bieden. Kortom, Wij weten de weg.

Werkwijze Datalekken

Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voorheen was dit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd.

Is sprake van een ernstig datalek dan wordt hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er is sprake van een datalek als het gaat om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is.

Lees hier de veelgestelde vragen. Zie link hierna https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/acties-bij-een-datalek#faq

Gedragscode accountants

U kunt erop rekenen dat Boschland accountants en adviseurs de Gedragscode van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in acht nemen. Wij zijn niet voor niets geregistreerd AA-Accountants. Graag vertellen wij u wat deze gedragscode betekent voor onze werkwijze.

Integriteit

U zult merken dat onze bedrijfsvoering gebaseerd is op integriteit. Professionele verantwoordelijkheid is bij Boschland accountants en adviseurs de norm. Onze medewerkers staan voor wat zij doen, altijd.

Objectiviteit

Wij beperken ons tot de feiten. Wij laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden.

Deskundigheid en zorgvuldigheid

Onze medewerkers verlenen u adequate professionele diensten. Onze kennis en ons vakmanschap zijn altijd op peil en in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Met permanente educatie, vakliteratuur en actieve deelname aan netwerkbijeenkomsten houden wij onze vakkennis op hoog niveau.

U kunt bij Boschland accountants en adviseurs rekenen op constante kwaliteit en een deugdelijke grondslag. Dat blijkt uit de wijze waarop wij delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming gestalte geven.

Geheimhouding

Bij ons blijft alle informatie over opdrachten en cliënten geheim. Iedereen bij Boschland accountants en adviseurs is gehouden aan deze beroepseis. Al onze arbeidsovereenkomsten bevatten een geheimhoudingsclausule.

Uitzonderingen op de geheimhoudingsbepalingen zijn er bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Ook dan is zorgvuldigheid de norm.
Alleen de leiding van Boschland accountants en adviseurs past de uitzonderingen toe of geeft daartoe opdracht.

Professioneel gedrag

Van al onze medewerkers mag u aanzienlijk meer verwachten dan vakmatig correct werk. Ieder van ons werkt vanuit het besef daarbij ook een voorbeeldfunctie te hebben. Daarbij horen een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Naleving en sancties

Op de naleving van onze gedragscode wordt systematisch toegezien. U kunt het AA-Accountantsregister en de gedragscode raadplegen op www.nba.nl.

Bij een melding van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, volgt onderzoek. Indien nodig volgen er disciplinaire maatregelen. Dit geldt evengoed voor iedereen bij Boschland accountants en adviseurs die tot overtredingen aanzet, deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.

Klachtenregeling

Boschland hecht veel waarde aan tevreden relaties, wij werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. U kunt erop rekenen dat onze medewerkers eerlijk, correct en zorgvuldig handelen.

Het is echter niet ondenkbaar dat er soms een fout wordt gemaakt of dat er een misverstand ontstaat. Wij doen er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Bent u toch niet helemaal tevreden over een van onze medewerkers, de kwaliteit van onze dienstverlening of een ander aspect van onze organisatie? Laat het ons dan alstublieft zo snel mogelijk weten. Raadpleeg Boschland klachtenprocedure voor meer informatie.

Klokkenluidersregeling

Boschland neemt eventuele vermoedens van onregelmatigheden uiterst serieus. Ook als die vermoeden afkomstig zijn van onze eigen medewerkers of van mensen die aan ons verbonden zijn. Met onze klokkenluidersregeling is hun rechtspositie beschermd. Wie onregelmatigheden vermoedt kan dat veilig en anoniem melden.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van onze organisatie of onze medewerkers, kan ook eerst gebruik gemaakt worden van onze klachtenregeling. Raadpleeg onze klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling voor verdere details.

× Hoe kunnen we je helpen?