"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wijziging regels stalemissies biologisch pluimvee en varkens

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dit besluit maakt deel uit van het nieuwe stelsel Omgevingswet, welke volgens de laatste planning 1 juli 2022 wordt ingevoerd. In het besluit zijn grenswaarden opgenomen voor de emissie van ammoniak en fijnstof vanuit stallen. Er is een uitzondering opgenomen voor het emissiearm uitvoeren van stallen voor het biologisch houden van landbouwhuisdieren (waaronder legkippen en varkens) en het houden van scharrelvarkens. Voor het biologisch houden van melk- en kalfkoeien van twee jaar en ouder geldt de uitzondering niet.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving ter consultatie gelegd tot en met 31 augustus 2021. De hoofdlijnen van de wijziging zijn:

  • De uitzondering op de emissiegrenswaarden voor ammoniak en fijnstof voor het biologisch houden van legkippen vervalt.
  • Voor ammoniak vervalt de uitzondering voor nieuwe en bestaande stallen. Voor bestaande stallen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2035. Met een nieuwe stal wordt ook gedoeld op de uitbreiding of vervanging van een stal.
  • Voor fijnstof vervalt de uitzondering alleen voor nieuwe stallen.
  • Voor het biologisch houden van varkens en het houden van scharrelvarkens blijft de uitzondering gelden, maar wordt wel vanaf 1 januari 2023 de verplichting opgenomen dat een plan met maatre­gelen gericht op een reductie van de ammoniakemissie van 40% moet worden opgesteld. Daarin moeten de te treffen maatregelen, de verwachte emissiereductie hiervan en de termijn, waarbin­nen deze wordt bereikt, opgenomen worden.

Men kan tot en met 31 augustus 2021 reageren op de voorgestelde wijziging.

Bron: Overig | besluit | 25-08-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?